2021 yılının Temmuz ayı itibariyle iklim krel afetleri, sivil toplumun da ana gündemi ve acil çalışma odağı haline gelmişti.

Afet Platformu, bu anlamda bünyesindeki STK’ların gönüllü ağı ve tüm yardım gücünü yangın ve diğer doğal afetlerin yaşandığı bölgelerimize yönlendirerek afet bölgelerine tedarik ve lojistik desteği sağlamış; aynı zamanda da kamu sivil toplum ilişkilerini güçlendiren önemli bir koordinasyon örneği göstermiştir.

Bu koordinasyon sayesinde, afet sürecinde destekçilerimizce Afet Platformu bünyesindeki kurumlara iletilen nakdi ve ayni bağışlar ile toplanan tüm muhtelif ihtiyaç malzemeleri; Afet bölgelerinde belirlenen tedarik depolarına ulaştırıldı. Sonrasında ise, hasar tespit çalışmaları ve ihtiyaç tespiti gibi alanlarda kamu ve yöre halkı ile iş birliği yapılarak, afetlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

afet-platformu-2021-yaz-yardim

AFAD, Kızılay ve yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak, arama kurtarma, saha ihtiyaçlarının tespiti, analizi ve haritalanması, insani yardımların dağıtımı, kamp yerleşkelerine altyapı desteği, psikososyal ve çocuk koruma alanlarında da çeşitli proje ve destek programları hayata geçirildi.

Diğer taraftan, afet sonrası psikososyal süreçlerde Afet Platformu üye kuruluşlarının farklı projeler ile afetlerin yaratmış olduğu psikolojik hasarın onarılması konusunda çalışmaları hayata geçirildi. Bilhassa kırsal bölgelerde çiftçilik ve hayvancılık ile geçim sağlayan hanelerin yaşadığı maddi kayıplar sonucunda yaşanan psikolojik travmalar meydana gelmiştir. Ailelerin ve özellikle çocukların bu süreçten en az etkilenebilmeleri adına travma iyileştirme projeleri ve destek programları afet sonrasında da devam etmiştir.

afet-platformu-psikososyal

Önümüzdeki yaz döneminde de yangın riski devam edecek.

Belirtilen tüm iklim raporları önümüzdeki yaz döneminde de özellikle yangın afet riskinin olduğuna işaret ediyor. Afet ile mücadelenin en kritik noktalarından birisi gönüllü dinamizmi ve hızlı eylemden geçtiği için, geçtiğimiz yılın tecrübeleri ile bu yıla daha hazırlıklı girebilmek adına çalışmalarımızı başlattık. Afet Platformu Kriz Masası Komisyonu çatısı altında oluşturduğumuz Acil Eylem Planı Çalıştayı sonucunda oluşturacağımız rapor, yaz dönemi için öncelikli yol haritamız olacak.

Diğer taraftan gönüllü koordinasyonu, lojistik tedarik merkezlerinin ve bölgelerdeki depoların durumları ve stok tespiti, bağışçılar ve kamu ile iletişim sürecinin başlatılması da bu anlamında başlattığımız çalışmalardan bazılarıdır.