24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ / Malatya depreminin ardından, afetin yaralarını sarmak için paydaş sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Afet Platformu’nu kurdu.

Depremin ertesi günü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği ile Elazığ’da bulunan Afet Platformu üyeleri, AFAD ile eşgüdümlü çalışarak, ihtiyaçların haritalanması ve teyit edilmesi, gönüllülerin örgütlenmesi, farklı kaynaklardan ihtiyaçların toplanması ve lojistiğin sağlanması, gönüllü ekipleriyle acil yardımların dağıtımı ve koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

Sürdürebilirliğin sağlanması için sivil topluma yerel katılım sağlanarak yürütülen faaliyetler yerel sivil toplum gönüllü ağına devredilmiştir.

Şubat ve Mart aylarında Edirne’de göçmen ve mülteci akınından kaynaklanan krizde, bağış operasyonları ve temel insani yardım dağıtımları organize edilmiştir.

Van Başkale depreminde kurulan çadır alanında gönüllü koordinasyonuyla depremden etkilenen kişilere temel insani yardım operasyonları yapılmıştır.

Giresun Dereli’de gerçekleşen sel afetinin ardından gönüllü faaliyetleriyle beraber temel insani yardım operasyonlarının Kızılay ile birlikte yürütülmesi sağlanmıştır.

Platformumuz COVID-19 pandemisine bağlı ortaya çıkan medikal ihtiyaçların artmasıyla, ihtiyaçların üretilmesi ve üretilen ekipmanların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması konusunda faaliyet göstermiştir. Salgından olumsuz etkilenen risk altındaki gruplara ve ailelere temel insani yardımların ulaştırılmasını sağlamış ve bu yardımlara devam etmektedir.

Afet Platformu, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde, AFAD ile eşgüdümlü olarak arama kurtarma, saha tespiti, ihtiyaç analizi ve haritalanması, insani yardımların dağıtımı, kamp yerleşkelerine altyapı desteği psiko sosyal ve çocuk koruma alanlarında aktif görev almıştır.

Aynı zamanda depremde evleri yıkılan vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Bir Kira Bir Yuva” projesini başlatmıştır. Platform olarak, sivil topluma yerel katılım sağlanarak bir çok yerel sivil toplum kuruluşunun İzmir’de yapılan çalışmalara katılımı sağlanmıştır.