Afetlere Hazırlık Çalışmalarımız

Afetlere hazır bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için başta bilinçlendirme ve eğitim olmak üzere afete hazırlık süreçlerine katkı sağlıyoruz. STK'lar ile paydaşların bir araya gelerek Afet Platformu bünyesinde yaptığı hazırlık çalışmaları devam ediyor.​

GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMALAR

Afete Hazırlık

Afet Eylem Planı

Türkiye’deki herhangi bir destinasyonda herhangi bir afet meydana geldiğinde ilk bilginin elde edilmesinden kurulan organizasyonun devir teslimine kadar olan sürecin tüm detaylarının belirlenmesi ve tüm kuralların koyulması ve protokollerin hazırlanması.

Daha Fazla »
Afete Hazırlık

Standardizasyon ve Kapasite Geliştirme

Arama kurtarma, ihtiyaç analizi, insani yardım ve psikososyal alanında faaliyet gösteren STK’ların afet yönetimindeki standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara Afet Platformu kapsamında hareket eden tüm STK’ların uymalarının sağlanması.

Daha Fazla »
Afete Hazırlık

Risk Azaltma Raporları

Türkiye’de iller bazında afet (deprem, sel, heyelan, kuraklık, salgın vb.) risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin raporlanması.

Daha Fazla »
Afete Hazırlık

Dijital Araçlar

Afet sonrası gönüllülerin ve kurumların afetten etkilenen bireyler ile yardıma muhtaç hayvanlara müdahale etmesi için barınma, beslenme, tedavi ve ulaşımlarını sağlayacak her türlü güncel bilginin ve teyitli alanları (toplanma alanları, vb.) tek bir harita üzerinde gösteren yazılımın oluşturulmasıdır.

Daha Fazla »

AFETLERE MÜDAHALE

Afetlerde toplumsal dayanışmayı ve kurumlar arası işbirliğini destekleyerek afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elazığ - Malatya depremi ile başlayan çalışmalarımız artık çok daha organize şekilde devam ediyor.