Çalışmalarımız

Afetlere müdahale ve hazırlık alanında çalışmalar yürütüyoruz.

AFET YÖNETİM SİSTEMİ

ZARAR AZALTMA

Afetler öncesi planlama çalışmaları ile oluşabilecek zararların azaltılması amaçlanıyor.

ZARAR AZALTMA

Tehlike ve Risk Haritaları, Risk Azaltma Planları, Zarar Görebilirlik ve Senaryolar, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, Afet Bilgi Bankasının Kurulması, Sürdürülebillir Kalkınmaya Uyum

HAZIRLIK

Afetler hazır bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

HAZIRLIK

Eğitim, Farkındalığın Artırılması, Mevzuat, Afet Gönüllüğünün Geliştirilmesi, Afet Lojistik Merkezlerinin STK’ların Katılımı, Acil Durum İletişim Altyapısının Sağlanması

MÜDAHALE

Ulusal müdahale çalışmalarına destek olacak projeler üretilmesi hedefleniyor.

MÜDAHALE

Ulusal Afet Müdahale Planı, Etkin Müdahale Teknolojisi, Erken Uyarı ve Hasar Tahmin Sistemleri

İYİLEŞTİRME

Afet sonrası süreçte etkilenen bireylerin ve toplumun iyileşme sürecine katkı sunulması hedefleniyor.

İYİLEŞTİRME

Hasar Tahmini Standardizasyonu Ulusal Afet İyileştirme Planı