Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Afet Platformu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminin ardından ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir sivil toplum ağıdır.

MİSYONUMUZ

Afet Platformu olarak misyonumuz afetlerde toplumsal dayanışmayı ve kurumlar arası işbirliğini destekleyerek afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek.

VİZYONUMUZ

Afet Platformu olarak vizyonumuz afetlere dirençli topluluklar yaratmak için çalışan öncü sivil toplum ağı olmak.

DEĞERLERİMİZ

Hak temelli

Doğaya bütüncül bakan, sürdürülebilirliği esas alan

Sağduyu, hoşgörü, eşitlik, adalet, çeşitlilik ve çok kültürlülüğü benimseyen

Siyaset üstü, tarafsız; din, dil, ırk, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeyen

Paylaşımın ve katılımcılığın esas olduğu; birleştirici ve kapsayıcı; ortak karar alma mekanizmalarını işleten ve ortak akılla hareket eden

Eleştiriye ve gelişime açık, dürüst, şeffaf

Yenilikçi ve bilimsel

ÖYKÜMÜZ

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Malatya depreminin ardından, afetin yaralarını sarmak için paydaş sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Afet Platformu’nu kurdu.

KOMİSYONLARIMIZ

YÖNETİŞİM

ÜYE İLİŞKİLERİ

HAZIRLIK

KRİZ MASASI

DIŞ İLİŞKİLER

KAYNAK GELİŞTİRME

İLETİŞİM