ÜYELERİMİZ

Afet Platformu, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir platformdur. Bugün itibariyle 20 tam üye ve 42 destekçi üyeden oluşmaktadır.

Üyelik süreci ile ilgili bilgi almak için uyelik@afetplatformu.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

1
TAM ÜYE

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI

AÇEV, her çocuğun mutlu, sağlıklı ve öğreniyor olması vizyonuyla 1993 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

2005 yılından bu yana doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve topluluklara yönelik insani yardım çalışmaları yürütüyor.

İHTİYAÇ HARİTASI

UNDP’nin Sosyal Fayda Zirvesi’nde ilk olarak lanse edilen ve sonrasında kullanıma açılan, ihtiyaç sahipleri ve destekçileri online platform üzerinde buluşturan bir sosyal kooperatiftir.

NEF VAKFI

Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla Nef çatısı altında kurulmuştur.

NİRENGİ DERNEĞİ

Psiko-sosyal Destek, İnsani Yardım-Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Kalkınma, Risk Altındaki Gruplara Yönelik Doğrudan Destekleme, Savunuculuk ve Ağ Oluşturmak, Politika Oluşturmak, Toplumsal Diyalog ve Kalkınma, Kapasite Geliştirme ve Araştırma alanlarında projeler yürüten bir STK'dır.

SEVGİ VE KARDEŞLİK VAKFI

İnsani yardım alanında çalışan, uluslararası ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumu olan Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, mülteciler için destek projeleri sürdürmektedir.

TEMEL İHTİYAÇ DERNEĞİ

Temel İhtiyaç Derneği; son kullanma tarihi yaklaşan, paketleme hatası olan veya üretim fazlası ürünlerin gıda bankacılığı kapsamında TİDER Destek Marketlere ve üye gıda bankalarına bağışlanmasını sağlayarak gıda israfı ve yoksulla mücadele kapsamında sürdürülebilir çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

2002 yılında, kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı; "Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde" diyerek gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini destekleyen, onlara kişisel gelişim eğitimleri veren ve burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlayan bir vakıftır.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmayı amaçlar.

ug_rev

UNVANSIZ GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ

Sosyal sorumluluk bilincini benimsemiş, hayatının bir parçası gören gönüllüler tarafından, topluma faydalı projeler yapmak üzere yola çıkmış, kar amacı gütmeden, hiçbir kuruma bağlı olmadan, tamamen gönüllü olarak çalışan bir dernektir.

WORLD HUMAN RELIEF

WHR; yoksulluk, felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamak, acılarını azaltmak, şiddet ve travmayı önlemek, dezavantajlı koşullara sahip çocuk ve ailelerin hayat ve eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI

1986 yılında maddi imkansızlıklar içersinde bulunan bir bölgede (Gebze-Beylikbağı) sağlık hizmetine ulaşamayan insanlara ücretsiz gönüllü doktorlarla hizmet etmeyi amaçlayan doktorlar tarafından kuruldu.

GENÇ HAYAT VAKFI

Doğal afet ve insani krizlerden etkilenen bireylere, topluluklara yönelik; psikososyal destek, insani yardım, wash, afet ve acil durum yönetimi, risk altındaki gruplara yönelik doğrudan destekleme modelleri uyguluyor. Sosyal uyum, çocuk koruma, kız çocuklarının güçlendirilmesi üzerine geliştirilen proje ve burslarla da; çocuk ve gençlerin eğitimini destekliyor. Yaptığı araştırmalarla da bu alanlardaki çalışmalara katkı sunuyor.

INOGAR KOOPERATİFİ

Tüm hayatların eşit değere sahip olduğu inancıyla eşitsizliği azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten bir sosyal kooperatiftir. INOGAR’ın amacı, sosyal değişim ve ekonomik bağımsızlık için kaynakları organize etmektir

OKUL DESTEK DERNEĞİ

Devlet ortaokulunda 5, 6 ve 7. sınıfta okuyan, derslerinde istekli ancak okul dışında herhangi bir ücrete tabi destek alma imkânı (dershane, özel ders vb.) olmayan öğrencilere ders desteği vermek amacıyla kurulmuştur.

OYUNDA KAL DERNEĞİ

"Geleceği bilinebilir kılmak mümkün" inancı ile gençlerin kendi potansiyellerini fark etmelerine, hayallerini gerçekleştirmelerine ve kişisel olarak kendilerini geliştirmelerine destek olmak ve bu konularda çalışan kişi ve kuruluşlara destek sunmak amacıyla kurulmuştur.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI

2000 yılında maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikososyal hizmetler sunmak ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının sağlanması ve desteklenmesi amacı ile tedavi gören çocukların aileleri ve hekimler tarafından kuruldu.

SAĞLIK HAKKI DERNEĞİ

Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kurumlar ve bireyler için çalışır. Afetlerde sağlık hakkına erişimi güçlendirecek süreçler planlar.

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

"Otizm spektrum bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ

Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek, fırsat eşitliği sağlamak ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırmak amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

0
DESTEKÇİ ÜYE

AHBAP

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak ve dayanışma ağı oluşturmayı hedefler.

DÜNYA DOKTORLARI DERNEĞİ

Dünya Doktorları Derneği, doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile 2015 yılında kurulmuş uluslararası bir sağlık örgütüdür.

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

ÇOTUN, evsizlik sorunu üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Geliştirdiği özgün ekosistem bir modelle evsiz dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik programlar yürütmektedir.

GÖNÜLLÜ HAREKETİ DERNEĞİ

Gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmiş ve bütün alanlarında aktif katılıma yer açmış bir toplum oluşturma vizyonuyla; bireylerin potansiyelini, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü bir harekete dönüştürmeyi misyon edinerek faaliyetlerini gerçekleştirir.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

KEDV, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır.

ÖNEMSİYORUZ

Kadınların, çocukların ve çevresindeki yetişkinlerde temel haklara erişim konusunda farkındalıklarını artırmak, çocukların ve kadınların çevresindekilerle kurduğu bağı kuvvetlendirmek amacıyla ruh sağlığı, müzik ve tasarım alanlarından faydalanarak sosyal etki odaklı faaliyetler gerçekleştirmek, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum ile işbirliği yaparak ortaya çıkan sosyal etki yaygınlaştırmak misyonuyla çalışmaktadır.

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

TPD meslektaşlarının haklarını koruma ve çalışma alanlarını iyileştirme amaçlarının yanı sıra; 1999'dan başlayarak günümüze kadar ülkemizde yaşanan doğal afetler, kazalar, insan eli ile gerçekleştirilen katliamlar gibi tüm toplumsal olaylarda halk yararına psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmektedir.

AÇIK AÇIK

Açık Açık, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan ve buna uygun faaliyet gösteren dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ

İstanbul Gönüllüleri, olanakların eşit dağıtıldığı, çağdaş, huzurlu, erişilebilir, yeşil ve mutlu bir İstanbul'da yaşamayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Gönüllüleri oluşumudur.

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI

KADAV, 1999 Marmara depremi sonrasında yaşanan afetin yaralarını sarmak amacıyla buluşan kadınların kurdukları bir vakıftır.

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

KAGİDER, girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI

KORUNCUK, geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.

MAYA VAKFI

Göç, savaş, doğal afet, aile kaybı gibi sebeplerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara psikososyal destek hizmetleri sunan Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te kuruldu.

SABANCI VAKFI

Bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla; Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmayı misyon edinerek faaliyetlerini gerçekleştirir.

TURKISH PHILANTHROPY FUNDS

Turkish Philanthropy Funds, New York merkezli, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başarılı Türk vatandaşlarının bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu, bağışçı merkezli bir yardım vakfıdır.

ABILITYPOOL

İlgi alanınıza, yetenek ve yetkinliğinize uygun projeleri keşfetmenizi sağlayarak takip eden ve raporlayan bir ''Gönüllülük Platformudur.'' Gönüllü olmak istiyorum ama nereden başlayacağım veya Kurumsal Gönüllülük üzerine neler yaparız dediğiniz noktada sürdürebilir çözümler sunar.

ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ

Bir çeyrek asırdır her türden engel grubunun toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için alternatif , yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirip sahada bizzat uygulayan bir sivil toplum örgütüdür. Toplumsal dışlamaya, ayırımcılığa ve eşitsizliğe maruz bırakılan bireylerin ve ilgili kurumların sosyal dönüşümünü temel alır.

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI

Türkiye’nin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında kuruldu. Kuruluşundan itibaren doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir yaklaşımı benimsemektedir.

İNSANİ GELİŞME VAKFI

Kimseyi arkada bırakmama hedefiyle özellikle hassas grupların yaşam standartlarını geliştirmeye odaklanır. Öncelikle düşük gelirlilerin, kadınların, çocukların, mültecilerin ve iklim değişikliğinden zarar görenlerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları ve erişimi için çalışır.

KALKINMADA LOKAL EĞİTİCİ AKTİF PARTNERLİKLER DERNEĞİ

Türkiye'deki gençler ve kadınlar için temel ihtiyaçlara yönelik insani yardım, geçiş dönemleri için uzun süreli ve kalıcı çözümleri hedefleyen istikrarlı gelişim çalışmaları ve kalkınma desteği üzerinden programlar ve projeler yürütmektedir. Gençlerin ve kadınların tam potansiyellerine ulaşabilmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışmaktadır.

RET INTERNATIONAL

Gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri adına çalışmalarda bulunan RET, insani yardım ve kalkınma alanındaki eksikleri kapatarak sürdürülebilir barış ortamına ulaşmayı hedeflemektedir. 2000 yılından bu yana 34’ten fazla ülkede aktif olarak faaliyet yürütmektedir.

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

Çağımızın hızla değişen bilgi dünyasında yenilikçi bir anlayış ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yaparak toplumun değişime uyum sağlamasına çözüm bulma, gelişime liderlik edecek bireyleri topluma kazandırma ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılmasına öncülük etme vizyonuyla 1999 yılında kurulan TİKAV; geliştirdiği ve gençlere fırsat eşitliği sağlayacak şekilde önceliklendirdiği sürdürülebilir projelerle insanların eğitimine ve gelişimine destek vermektedir.

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

Cerebral Palsy Türkiye; Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon, eğitim hizmeti sağlayarak meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için faaliyetlerde bulunmaktadır.

ULUSLARARASI MAVİ HİLAL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA VAKFI

Dünyanın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve acil yardım, sağlık, eğitim, rehabilitasyona erişimde sıkıntı yaşayan tüm insanlara; milliyet, din, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özellik ayırt etmeksizin 20 yılı aşkın süredir yardım eli uzatmaktadır.

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ

Herkes için sağlıklı, kaliteli ve onurlu bir yaşlanmaya zemin hazırlamak, bu amaç doğrultusunda kuşaklar arası dayanışma sağlamak ve yaşlılarıyla barış içinde bütüncül bir "yaşlı dostu toplum" yaklaşımını hayata geçirmek hedefiyle çalışmaktadır.

AFETTE REHBER ÇEVİRMENLİK (ARÇ)

1999 depremleri sonrasında kurulmuş, tüzel kişiliği Çeviri Derneği altında organize olan özerk bir oluşumdur. Afet sonrası yabancı arama kurtarma ekipleri ve insani yardım kuruluşları ile yerel kurumlar ve halk arasındaki iletişimi kolaylaştırmak misyonuyla hareket eden ve bu doğrultuda eğitimler veren bir sivil inisiyatiftir.

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

Sorunların köklerine inerek toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde akılcılık ve erdemi egemen kılma arayışları sonucunda 1994 yılında kuruldu. "Bireylerin Sorun Çözme Kabiliyeti"ni artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek amacıyla geliştirdiği ve uygulamakta olduğu projelerden bazıları; Ezbersiz Eğitim, Gençler için Kişisel Gelişim Platformu (KİGeP), Yurttaşlık Eğitimi, Bilim Çantası, Öğrenme Evi® gibi öncü ve yenilikçi uygulamalardır.

TRAVMA VE AFET RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI DERNEĞİ

TARDE; 2018'de kurulmuş olup, psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman, çocuk psikiyatristi ve çocuk gelişimi uzmanları olmak üzere bünyesinde ruh sağlığı alanında travma odaklı çalışan deneyimli profesyonelleri barındıran bir dernektir.

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI

2016 yılında ülkemizin geleceğinin iyi eğitimli gençlerle şekilleneceğine olan inancımız ve bunun gerçekleşmesine katkıda bulunma hayalimizle kurulmuştur. Amacımız; gençlerimizi burslarımızla maddi yönden desteklerken bir yandan da onların kişisel gelişimleri destekleyerek hayatlarına dokunabilmektir.

İZMİR MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

İzmir Mağara Araştırma Derneği; bilimsel, keşif ve sportif amaçlı faaliyetlerindeki deneyimlerini, doğa ve mağara arama kurtarma yetkinlikleri ile birleştirerek, kentsel arama kurtarma ve afet durumlarında sivil toplum yararına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

MEDİKAL ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

MEDAK, afetlerde sağlık çalışanlarının sıcak alanda çalışması ve tıbbi müdahalenin önemini savunma vizyonuyla 2013 yılında kurulmuş; yerinden edilmiş topluluklar için küresel sağlık teknolojileri ve afetlerde koordinasyon için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışan bir örgüttür.

CONCERN WORLDWIDE TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

Acil yardım, eğitim, aşırı yoksullukla mücadele gibi alanlar başta olmak üzere dünya çapında 26 ülkede faaliyet göstermektedir. Concern bu ülkelerde, topluluk üyeleriyle ortaklaşa çalışarak yaşamlarını iyileştirmeleri için doğrudan faaliyetler yürütmenin yanı sıra, bilgi ve deneyimlerini kullanarak aşırı yoksulluğu önemli ölçüde azaltabilecek yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde alınan karar süreçlerine katkı sağlamaktadır.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, çocukların nitelikli eğitime erişim hakkını koruma amacıyla 2008 yılında kuruldu. Tasarladığı eğitim programları ve projeleri ücretsiz olarak tüm Türkiye’de yaygınlaştırarak, öğretmenlerin daha donanımlı eğitimciler olmasına katkı sunuyor.

ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI

Yoksullukla mücadele, eğitime eşit erişim, sağlık hizmetlerinden eşit faydalanma ve kadını güçlendirme eksenlerinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kadınlarla çocukların hayatlarına dokunan bir STK'dır. İmece geleneğini modern hayata taşıyarak; artıdan alıp eksiye vermek temel ihtiyaçlar, sağlık, eğitim alanlarında; ihtiyaç sahipleriyle yardım severler arasında iyilik köprüsü olur.

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR DERNEĞİ

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psiko-sosyal destek sağlamayı amaçlar. Gülmenin iyileştirici gücüne inanır. İstanbul'da üç, Samsun'da bir Hijyenik Oyun Merkezi ile bağışıklığı baskılanmış, bu sebeple normal okullara gidemeyen çocuklar ve ailelerine ücretsiz hizmet verir.

TÜVANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUK EĞİTİM VAKFI

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermektedir.

TÜRK KANSER DERNEĞİ

1964 yılında kurulmuş ve kamu yararına çalışan dernekler statüsüne sahip Türk Kanser Derneği; Kanser hastalarına maddi ve ayni destek, konaklama, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, tedavi takibi, ikinci görüş gibi ücretsiz hizmetler sunmakta, kanser vakalarının önüne geçebilmek ve erken teşhisin hayati önemine vurgu yapabilmek için farkındalık çalışmaları ve tüm vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapmaktadır.

TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

TEMA Vakfı, erozyonla mücadele ve doğal varlıklarımızı koruma amacıyla kurulan ve 1 milyonu aşkın gönüllüsü bulunan bir halk hareketidir. Çalışma alanları; orman, kırsal kalkınma, eğitim, savunuculuk ve çevre politikaları, örgütlenme ve gönüllülük, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliktir.

ADIM ADIM DERNEĞİ

Adım Adım, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. Bu amaçla STK'ları, gönüllüleri ve bağışçıları bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Nisan 2024 itibarıyla çatısı altındaki STK sayısı 98'e ulaşmış, gönüllü sayısı ise 100 bini aşmıştır.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ

HASUDER, 1995 yılında kurulmuş tıpta uzmanlık derneğidir. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütür. Sağlık politikaları ve hizmetleri konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak karar vericilere yönelik savunuculuk çalışmaları yapar.

GENÇ LİDERLER VE GİRİŞİMCİLER (JCI) DERNEĞİ

Dünyanın 105 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 160.000'den fazla üyesiyle dünyanın en büyük STK'larından biri olan JCI, Türkiye'de 26 şube ile faaliyetlerine devam etmektedir. "Uluslararası fırsatlar", "iş dünyası ve girişimcilik", "toplumsal etki" ve "bireysel gelişim" başlıklı dört fırsat alanı çerçevesinde bir araya gelen üyelerin liderlik niteliklerini, toplumsal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu yükseltmeyi amaçlayan ve toplumun sosyoekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlayan bir organizasyondur.

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI

TAPV, 1985 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

SİZ DE ARAMIZA KATILABİLİRSİNİZ!

Afet Platformu, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir platformdur. Bugün itibariyle 20 tam üye ve 42 destekçi üyeden oluşmaktadır.

Üyelik ile ilgili bilgi almak için uyelik@afetplatformu.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.