ÜYELERİMİZ

Afet Platformu, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir platformdur. Bugün itibariyle 20 üye ve 8 destekçi üyeden oluşmaktadır.

Üyelik süreci ile ilgili bilgi almak için uyelik@afetplatformu.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

1
ÜYE

AHBAP

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak ve dayanışma ağı oluşturmayı hedefler.

AÇEV

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, her çocuğun mutlu, sağlıklı ve öğreniyor olması vizyonuyla 1993 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

ÇOTUN

Çorbada Tuzun Olsun Derneği, evsizlik sorunu üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Geliştirdiği özgün ekosistem bir modelle evsiz dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik programlar yürütmektedir.

DÜNYA DOKTORLARI

Dünya Doktorları Derneği, doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile 2015 yılında kurulmuş uluslararası bir sağlık örgütüdür.

GÖNÜLLÜ HAREKETİ

Gönüllülüğü yaşam tarzı haline getirmiş ve bütün alanlarında aktif katılıma yer açmış bir toplum oluşturma vizyonuyla; bireylerin potansiyelini, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü bir harekete dönüştürmeyi misyon edinerek faaliyetlerini gerçekleştirir.

HAYATA DESTEK

Hayata Destek Derneği 2005 yılından bu yana doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve topluluklara yönelik insani yardım çalışmaları yürütüyor.

İHTİYAÇ HARİTASI

İhtiyaç Haritası, UNDP’nin Sosyal Fayda Zirvesi’nde ilk olarak lanse edilen ve sonrasında kullanıma açılan, ihtiyaç sahipleri ve destekçileri online platform üzerinde buluşturan bir sosyal kooperatiftir.

KEDV

Yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır.

NEF VAKFI

Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla Nef çatısı altında kurulmuştur.

NİRENGİ DERNEĞİ

Psiko-sosyal Destek, İnsani Yardım-Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Kalkınma, Risk Altındaki Gruplara Yönelik Doğrudan Destekleme, Savunuculuk ve Ağ Oluşturmak, Politika Oluşturmak, Toplumsal Diyalog ve Kalkınma, Kapasite Geliştirme ve Araştırma alanlarında projeler yürüten bir STK'dır.

ÖNEMSİYORUZ DERNEĞİ

Risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.

SEVGİ VE KARDEŞLİK VAKFI

İnsani yardım alanında çalışan, uluslararası ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumu olan Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, mülteciler için destek projeleri sürdürmektedir.

TİDER

Temel İhtiyaç Derneği; son kullanma tarihi yaklaşan, paketleme hatası olan veya üretim fazlası ürünlerin gıda bankacılığı kapsamında TİDER Destek Marketlere ve üye gıda bankalarına bağışlanmasını sağlayarak gıda israfı ve yoksulla mücadele kapsamında sürdürülebilir çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

2002 yılında, kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı; "Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde" diyerek gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini destekleyen, onlara kişisel gelişim eğitimleri veren ve burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlayan bir vakıftır.

TPD

TPD meslektaşlarının haklarını koruma ve çalışma alanlarını iyileştirme amaçlarının yanı sıra; 1999'dan başlayarak günümüze kadar ülkemizde yaşanan doğal afetler, kazalar, insan eli ile gerçekleştirilen katliamlar gibi tüm toplumsal olaylarda halk yararına psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmektedir.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmayı amaçlar.

TOÇEV

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermektedir.

tasarım4

UNVANSIZ GÖNÜLLÜLER

Sosyal sorumluluk bilincini benimsemiş, hayatının bir parçası gören gönüllüler tarafından, topluma faydalı projeler yapmak üzere yola çıkmış, kar amacı gütmeden, hiçbir kuruma bağlı olmadan, tamamen gönüllü olarak çalışan bir dernektir.

WHR

Yoksulluk, felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamak, acılarını azaltmak, şiddet ve travmayı önlemek, dezavantajlı koşullara sahip çocuk ve ailelerin hayat ve eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.

LOKMAN HEKİM

1986 yılında maddi imkansızlıklar içersinde bulunan bir bölgede (Gebze-Beylikbağı) sağlık hizmetine ulaşamayan insanlara ücretsiz gönüllü doktorlarla hizmet etmeyi amaçlayan doktorlar tarafından kuruldu.

0
DESTEKÇİ ÜYE

AÇIK AÇIK

Açık Açık, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan ve buna uygun faaliyet gösteren dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ

İstanbul Gönüllüleri, olanakların eşit dağıtıldığı, çağdaş, huzurlu, erişilebilir, yeşil ve mutlu bir İstanbul'da yaşamayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Gönüllüleri oluşumudur.

KADAV

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 1999 Marmara depremi sonrasında yaşanan afetin yaralarını sarmak amacıyla buluşan kadınların kurdukları bir vakıftır.

Kadiger

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.

KORUNCUK

Koruncuk Vakfı, geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor.

MAYA VAKFI

Göç, savaş, doğal afet, aile kaybı gibi sebeplerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara psikososyal destek hizmetleri sunan Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te kuruldu.

SABANCI VAKFI

Bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla; Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmayı misyon edinerek faaliyetlerini gerçekleştirir.

TURKISH PHILANTHROPY FUNDS

Turkish Philanthropy Funds, New York merkezli, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başarılı Türk vatandaşlarının bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu, bağışçı merkezli bir yardım vakfıdır.

SİZ DE ARAMIZA KATILABİLİRSİNİZ!

Afet Platformu, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir platformdur. Bugün itibariyle 20 üye ve 8 destekçi üyeden oluşmaktadır.

Üyelik ile ilgili bilgi almak için uyelik@afetplatformu.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.