ÜYELER

KURUCU ÜYELER

AHBAP DERNEĞİ

Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak ve dayanışma ağı oluşturmayı hedefler. Ahbap küresel olarak sürdürülebilir bir gelecek kurabilmek için, bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla öğrenmek, üretmek, fikir ve projeler geliştirmek üzerine kurulu bir işbirliği hareketidir. Ahbap olmanın özü ırk, dil, din, sosyal statü, gözetmeksizin insanlara ve diğer tüm canlılara sevgi önyargısı ile bakmaktır.

Faaliyet Alanları

İnsani Yardım / Sağlık İhtiyaçları

Eğitim

İnsan Hakları

Hayvan Hakları

Çevre ve Doğal Hayatın Korunması

Sanat

Medya

Bilim ve Teknoloji

İletişim

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.