ÜYELER

KURUCU ÜYELER

AKUT VAKFI

2011 yılında kurulan AKUT Vakfı; T.C. Anayasası’nda tanımlanmış bütün nitelikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarını destekleyici faaliyetlerin yanı sıra afetlere yönelik toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak üzere konumlandırılmıştır. Dönemin AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu tarafından kurulması önerilen AKUT Vakfı, dernek Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilmiş; “AKUT” markasının insani yardım ayağında çalışmalar yürüten bir yapılanmadır.

Faaliyet Alanları

AKUT Vakfı, asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarını destekleyici tüm faaliyetlerin yanı sıra afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Yine ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, spor, çevre ve doğa gibi her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve yardım toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturmak, toplumu bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak üzere konumlandırılmıştır.

İletişim

Ergenekon Mah. Cumhuriyet Caddesi Itır Apt. No:179 K:1 D:1 Harbiye Şişli İstanbul

Telefon: 0212 70 60 112

E-posta: info@akutvakfi.org.tr

https://www.akutvakfi.org.tr

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.