ÜYELER

KURUCU ÜYELER

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği 2005 yılından bu yana doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve topluluklara yönelik insani yardım çalışmaları yürütüyor. Acil Yardım, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma, Mülteci Destek ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme program başlıkları altında Türkiye’nin 8 ilinde, yaklaşık 350 kişilik profesyonel bir ekiple hayata destek oluyor. Mevsimlik tarımın olumsuz koşullarında yaşamak ve/veya çalışmak zorunda kalan, eğitim, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, gelişme gibi temel haklarına erişemeyen çocuklar ile savaş nedeniyle çıktıkları göç yolunda şiddet, ihmal ve istismara açık hâle gelen mülteci çocukların haklarının korunması için çalışıyor. Risk altındaki mültecilerin yasalarla korunan temel haklarına erişimlerini destekliyor. Kadınların insan hakları bağlamında adalet, eğitim, sağlık, korunma gibi haklarına erişimi için çalışmalar yapıyor. Tasarladığı projelerle geçim kaynaklarına erişimi herkes için kolaylaştırmayı hedefliyor. Çocuk işçiliğinin ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için kamuoyuna yönelik kampanyalar düzenliyor; ayrıca sahada ailelerle, kamu kurumlarıyla ve ilgili paydaşlarla birlikte çalışıyor. Öte yandan toplumsal alanda etkili bir iyileşme için etkili bir sivil topluma ihtiyaç olduğu bilinciyle, uzmanlık alanlarında sivil topluma yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Tüm bu çalışmalarını hak temelli yaklaşımla ve insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseyerek hayata geçiriyor. Çok sayıda projeye imza atan Hayata Destek; yayımladığı raporlar, kitaplar, infografikler ve rehberlerle de ilgili başlıklarda nitelikli bir literatür oluşmasına da katkı sağlıyor.

Faaliyet Alanları

İnsani yardım alanında koruma

Acil yardımlar (ayni ve nakdi)

Su sağlama, hijyen ve sanitasyon çalışmaları

Gıda yardımları ve gıda güvencesi

Geçim kaynaklarını destekleme 

Çocuk işçiliği ile mücadele

Çocuk güvenliği

Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme

Kapasite geliştirme programları

İletişim

Cenap Şahabettin Sok. No:42 34718 Koşuyolu Mah. Kadıköy – İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 216 336 22 62

E-Posta: info@hayatadestek.org

www.hayatadestek.org

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.