ÜYELER

KURUCU ÜYELER

KORUNCUK VAKFI

Koruncuk Vakfı, geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor. Çocuğun yüksek yararını esas alan çalışmaları ile ihtiyaç sahibi çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköyler’de ücretsiz barınma ve bakım hizmeti veren Koruncuk Vakfı sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Yirmiden fazla STK’nın bir araya gelmesine öncülük ederek kurulmasını sağladığı Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.

Faaliyet Alanları

Koruncukköyler

Yarı bağımsız yaşam desteği

Gündüz Bakımevi 

Savunuculuk

İletişim

Koruncukköy Bolluca Koca Yusuf Cad. No:100 Bolluca Arnavutköy / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0 (212) 685 03 83 – 0 (530) 700 60 58

E-posta: info@koruncuk.org

https://www.koruncuk.org/

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.