ÜYELER

KURUCU ÜYELER

MAYA VAKFI

Göç,savaş, doğal afet, aile kaybı gibi sebeplerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki çocuklara psikososyal destek hizmetleri sunan Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te kuruldu. Vakıf, her çocuğun insanca yaşamayı, gelecek umudu taşımayı, kendisine ve dünyaya inanmayı hak ettiği inancıyla çocuk ve gençlerin psikolojik, zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunuyor. Çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek oluyor. Programlarının odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren Maya Vakfı, çocukların hayatına etki eden kişi ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek üzere çalışıyor.

Faaliyet Alanları

Psikososyal Destek Hizmetleri

Çocuk Koruma Hizmetleri

Aile Eğitimleri

Öğretmen, PDR Uzmanı, Okul Yöneticileri ve Sosyal Hizmet Uzmanlarına yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları

 

Maya Vakfı olarak psikososyal destek hizmetlerimizi sunarken Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) modelini temel alarak görsel sanatlar, müzik, dans ve hareket terapilerini kullanıyoruz. Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) programı, ABD Ulusal Çocuk Travma ve Stres Ağı ile ABD TSSB Ulusal Merkezi tarafından afete müdahale ve araştırma grupları tarafından hazırlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası arenada pek çok afet sonrası programda kullanılmaktadır. Bu model travma geçirmiş kişilere yaşadıkları stresi azaltma ve travma sonrası ortaya çıkan olumsuz durumlarla baş edebilme becerileri kazandırma üzerine kurulmuştur. SPR Modeli ile 5 temel becerinin güçlenmesi hedeflenmektedir.


Problem Çözme Becerileri Oluşturma 

Pozitif beceriler edinme

Duyguları tanıma ve reaksiyonları düzenleme

Farklı düşünme

Sağlıklı sosyal ilişkileri yeniden inşa etme

İletişim

Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335 Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye

Telefon: +90 (212) 249 44 48

E-Posta: info@mayavakfi.org

www.mayavakfi.org

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.