ÜYELER

KURUCU ÜYELER

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

1976’da Ankara’da kurulan Psikologlar Derneği, 1997 yılı itibariyle Bakanlar kurulu tarafından alınan kararla “kamu yararına çalışan dernek statüsü” ve Türk Psikologlar Derneği (TPD) ismini kullanma hakkı elde etmiştir. Derneğin çalışma alanları ve amaçları tüzüğünde de yer aldığı şekilde, Türkiye’de Psikoloji Biliminin çağdaş düzeye ulaşması, psikologların mesleki haklarının korunması; psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak psikoloji biliminin ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; sağlık, eğitim, endüstri, işletme, adalet, askerlik, kitle iletişimi, güvenlik kuvvetleri, yayın hizmetleri, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, siyaset, sanat ve psikolojinin diğer uygulama alanlarında psikoloji biliminin ülkemize katkılarını arttırmak ve meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasını sağlamak, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmaktır.

Faaliyet Alanları

Meslektaşların haklarını korumaya yönelik çalışmalar (Meslek Yasası)

Meslektaşlara Hizmet içi Eğitim

Bilimsel yayınlar (Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yazıları ve kitaplar)

Toplumsal afet ve travmalarda halka yönelik psikososyal destek çalışmaları

Toplumsal konularda halka yönelik bilgilendirme (seminer, broşür, sosyal medya paylaşımları)

İletişim

100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 (312) 425-6765

E-Posta: bilgi@psikolog.org.tr

https://www.psikolog.org.tr/tr/

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.