ÜYELER

KURUCU ÜYELER

WORLD HUMAN RELIEF

World Human Relief (Dünya İnsani Dayanışma Derneği) yoksulluk, felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılamak, acılarını azaltmak, şiddet ve travmayı önlemek, dezavantajlı koşullara sahip çocuk ve ailelerin hayat ve eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Sevgi dolu, barışçıl ve ebediyen umutları olan bir insanlık yaratma amacıyla din, dil, ırk, cinsiyet, sınıf ve politik görüş ayırt etmeksizin eşitlik ilkesiyle sürdürülebilir projeler geliştirerek çalışır.

Faaliyet Alanları

Toplumsal Barış ve Sosyal Adaleti Güçlendirme: Toplumda hak ihlalleri ve travma konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttıran etkinlikler düzenler. 

Çocuk Evlilikleri ve İstismarını Önleme: Çocuklara yönelik her türlü şiddeti ve erken yaşta zorla yaptırılan evlilikleri önlemek için, Türkiye genelinde ve kırsal bölgelerde psikoeğitim ve psikososyal çalışmalar yürütür. 

Eğitime Erişim ve Çocukların Hayatlarını Dönüştürme: Eğitimle yoksulluğun üstesinden gelinebileceğine ve dünyanın değişebileceğine inanarak çalışır. Kırsalda okullar, kütüphaneler inşa eder.

Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir kaynak yaratma, kalkınma, tarım ve su kuyuları projeleri ile yoksulluğu önlemeye çalışır.

İnsani Yardım: Felaketler esnasında ve sonrasında insanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışır.

Ruhsal Destek ve Rehabilitasyon: Şiddet ve travmadan etkilenen insan/aile/kitlelerin acılarını dindirmek için kısa süreli psikolojik ilk yardım, psikososyal ve travma-odaklı müdahaleler uygular. 

İletişim

Teşvikiye Mh. Ihlamur Nişantaşı Yolu Sk. No: 56/4 34365 Şişli İstanbul

E-Posta: whr@worldhumanrelief.org 

https://www.worldhumanrelief.org

ÜYELERİMİZ

Tüm üyelerimizi görmek için tıklayın.